No i nie było długo trzeba czekać. Po awanturze z pyskówkami w komentarzach i recenzjach, po aferze z “pożyczonymi fotografiami” (artykuł jest aktualnie ukryty na prośbę samego poszkodowanego, ponieważ dogadał się ze współwłaścicielem Boho, przy akompaniamencie pogróżek ze strony Maksa Materny), przyszedł czas na kwestie związane z wynagrodzeniem pracowników. Już zaczynam się zastanawiać, czy zamieszanie nie jest wywoływane celowo, aby dłużej pozostać w świetle reflektorów, w myśl zasady, nieważne jak mówią, byle by mówili. A poszło o ten wpis.

Sprawdzam w pierwszej kolejności, ile to jest brutto:

Ok, wygląda na to, restauracja Bohomass, że przy umowie zleceniu, taka kwota jest właściwa.

Stawka minimalna przy umowach zlecenia i umowach o dzieło

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło muszą mieć gwarantowaną minimalną stawkę godzinową. Wysokość tej stawki jest uzależniona od ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosi 14,70 zł za godzinę. źródło

 

Na profilach restauracji Bohomass zaczęły pojawiać się i równie szybko znikać opinie co do jakości usługi przy takiej płacy. Nie nam to oceniać, jednak  bulwersujący jest sposób komunikacji z użytkownikami (po raz kolejny). Jak widać, nie tylko mnie zainteresowała ww. fakt, publikując za użytkownikiem wykopu:

Aktualizacja 5-05-2019

Okazuje się, że sam zainteresowany nie był jedynie atakowany, ale też prowokował, używając inwektyw. Dlatego sprawa powinna być załatwiona w inny, sankcjonowany przez polskie prawo, sposób. Ze względu na charakter bloga, nie możemy jednak przyjąć, że właściciel restauracji w Kielcach posługuje się wulgaryzmami i groźbami. Punktujemy i krytykujemy zachowania, które odbiegają od zachowań cywilizowanych, także, jeśli chodzi o komunikacje z adwersarzami.  Otrzymaliśmy także kilka maili od pracowników/byłych pracowników czy innych osób, przedstawiających w niekorzystnym świetle antybohatera w.w. materiału wskazując na wiele nieprawidłowości na pograniczu z łamaniem prawa podczas prowadzenia restauracji. Pomijając fakt, iż większość jest nacechowana osobistymi przemyśleniami, nie będziemy publikowali pomówień czy niesprawdzonych informacji, jednocześnie radzimy przekazywanie w.w. materiałów odpowiednim służbom, jeśli uważacie, że jest ku temu podstawa.

 

 

 

5/5 - (2 votes)